کد خبر: 191324
تغییر ساعت رسمی کشور در سال 1400
ساعت رسمی کشور طبق سال های قبل در پایان شهریور ماه 1400 یک ساعت به عقب کشیده می شود.

به گزارش پایگاه تحلیل و اطلاع رسانی صبح زاگرس ساعت 24 سه شنبه سی ام شهریور ماه 1400 ساعت رسمی کشور یک ساعت به عقب کشیده می شود.

ایران در عرض های جغرافیایی میانی کره زمین واقع شده و تغییرات طول شبانه روز در طول سال قابل توجه است. از این رو برای استفاده بیشتر از روشنایی روز، در فصل های بهار و تابستان ساعت رسمی را 1 ساعت به جلو می کشند و در 6 ماه دوم سال ،ساعت تغییر کرده و یک ساعت به عقب کشیده می شود. 

ساعت 24 روز سی ام شهریور به ساعت 23 تغییر پیدا می کند. بر اساس قانون مصوب تغییر ساعت سال 1386 مجلس شورای اسلامی، ساعت رسمی کشور در ساعت 24  سی ام شهریور یک ساعت به عقب برگردانده می شود.

قانون تغییر ساعت رسمی کشور مهر سال 1386، پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی به تائید شورای نگهبان رسید و پس از آن برای اجرا به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ابلاغ شد. 

بر اساس ماده واحده این قانون، ساعت رسمی کشور هر سال در ساعت 24 روز اول فروردین یک ساعت به جلو کشیده می شود و در ساعت 24 روز سی ام شهریور به حال سابق برگردانده می شود.

انتهای پیام/