معاون سیاسی و امنیتی استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: تصمیم گیری رییس آژانس بین المللی انرژی اتمی به جهت قرار گرفتن در زیر فشارهای کشورهای قدرتمند، بیشتر جنبه سیاسی و غیر حقوقی دارد تا جنبه عدالت.
اخبار بیشتر
اخبار بیشتر